Inhalt

Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche westlicher und südlicher Enzkreis

In der Beratungsstelle Pforzheim beraten wir Sie zu Fragen des familiären Zusammenlebens. Unsere Beratungsangebote sind kostenfrei und vertraulich, d.h. wir unterliegen der Schweigepflicht. Wir vereinbaren gerne einen persönlichen Termin mit Ihnen. 

Gemeinsam suchen wir nach neuen Lösungsmöglichkeiten mit Problemen umzugehen, beraterisch und therapeutisch. Als Auftraggeber bestimmen Sie die Ziele der Beratung.

Von Montag bis Donnerstag stehen wir Ihnen von 9:00 bis 17:00 Uhr und freitags bis 12:00 Uhr zur Verfügung. Sie können uns auch über Anrufbeantworter, Fax oder E-Mail erreichen.

 Gespräche können persönlich oder per Telefon stattfinden. Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit einer Onlineberatung über das datensichere Beratungsportal beraDig an. Dort können Sie Beratungstermine vereinbaren und sich von unseren Berater*innen in einem geschützen Portal per E-mail, Chat oder Video beraten lassen. 

An Wochenenden und während der Feiertage finden Sie telefonische Krisenberatung rund um
die Uhr bei der Telefonseelsorge Nordschwarzwald  Telefon: 0800-111-0-111 oder 0800-111-222.

Hier geht es zur Anmeldung zu einem vertraulichen Online-Beratungsgespräch für Jugendliche und Eltern oder zu einem persönlichen Beratungsgespräch in der Beratungsstelle

Counseling center for parents, children and adolescents

Counseling center for parents, children and adolescents

Opening hours:
Monday – Friday: 9 – 12 a.m
Monday – Thursday: 1 – 5 p.m

Support and solution finding with

 • educational questions
 • parents-children-relationship
 • handling with separation and divorce
 • anxiety disorder
 • depression
 • eating disorder
 • emotional disturbance
 • disruption of social behaviour
 • puberty crisis and replacement crisis
 • life crises
 • violence against children and women
 • school and kindergarten problems
 • new formation of step-,  foster-, and adoptive family
 • psychosomatics (for example: bed wetting, defecate problem, sleeping disorder, headache or stomach pain)

KISTE - Help for children whose parents are mentally ill and/or suffer from a substance abuse disorder and children who have experienced violence within their families

Serious burdens like addiction, mental illness and experience of violence within the family lead to psychological distress, great uncertainty and loss of guidance for children and teenagers.

We offer children and teenagers

 • Counseling in group  and individual settings
 • Occasion  to talk and to be heard
 • Help to endure the burden
 • Support to cope with their problems

We offer parents

 • parent and family counseling
 • help with everyday parenting questions
 • help in a situation of crisis
 • support in finding additional help

KiWi – Support for displaced families

It takes a lot of courage and strength to leave home and go on a difficult journey into the unknown. Having arrived in Germany, families need time to build up a new life: many unfamiliar impressions and expectations, painful memories, homesickness, worries for the future and on top of that raising children – families are very preoccupied with these topics. We offer support to displaced families in dealing with these as well as other topics – free of charge, confidential and in many different languages:

 • counseling and therapy for the whole family as well as for individual children, teenagers, young adults and parents
 • “KiWi-Gruppen” - groups for children and teenage girls.

Our consultation is free and confidential. We would be glad  to arrange a personal appointment with you.

Nel Centro di Consulenza di Pforzheim, vi consultiamo sulle domande sul`assetto Familiare

E possibile contattarci telefonicamente sul numero `07231 308 70
dal`Lunedi – Venerdi` dalle Ore 09 – 12
e il Lunedi`e Giovedi`
dalle Ore 13 – 17

o per via E- Mail: beratungsstelle.pforzheim@enzkreis.de

La nostra offerta di consulenza e su base gratuita e riservata, con appuntamenti personali.

 Il supporto alle domande e i suoi problemi

-        Formazione scolastica

-        Disposizione sulla relazione Genitori e Figli

-        Affrontare il divorzio o la separazione

-        Paure

-        Depressioni

-        Disordine alimentare

-        Disturbi emotivi

-        Disturbi nel comportamento

-        Puberta`e Crisi di vita sostituzionale

-        Violenza contro Bambini e Adulti

-        Scuole e Asili

     -   Nuova formazione di Famiglia –aquisita - affidatoria e adottiva

     -   Psycosomatico ( bagnato, invasatura, disordini del sonno, mal di testa e stomaco)

KISTE - Si aiutano i Bambini mentalmente disabili e Genitori tossicodipendente e con esperienza di violenza

Gravi stress mentale come tossicodipendenza e esperienza di violenza Familiare, significano per i bambini e Adolescenti, gravi stress psicologigi, grande incertezza e perdita di orientamento.

Noi offriamo ai Bambini e Adolescenti

-        Consulenza individuale e di gruppo

-        Tempo di ascoltare e essere ascoltato

-        Aiuto per la resistenza allo stress

-        Supporto nell`affrontare i propri problemi

Noi offriamo ai Genitori

-        Consulenza per Genitori e Familiari

-        Aiuto nella formazione scolastica e nella struttura giornalera con i Bambini

-        Aiuto nei periodi di crisi

-        Supporto nel subaffitto in altre strutture

-        Ki-Wi - Integrazione die Bambini nel Mondo

-        Offriamo supporto alle Famiglie exracomunitari.


KiWi - Sostegno alle famiglie dei rifugiati
Richiede molta forza, coraggio e fiducia lasciare la propria Patria e andare incontro a una realta incognita e molto ardua.
Arrivati in Germania le Famiglie anno bisogno di tempo per ricostruire una nuova vita: molte nuove impressioni, aspettative, ricordi stressanti, formazione scolastiche per i Bambini, preoccupazioni per il futuro – sono tutti soggetti che impegnano molto sia i Genitori che i Figli.
Per affrontare questi e altri problemi, offriamo un supporto gratuito e riservato alle Famiglie extrcomunitari.
Consultazioni e Terapie per tutta la Famiglia, per il singolo, per i Bimbi, Adolescenti, Giovani e Genitori.

KiWi Gruppi per Bambine e Adolescenti Femminile.


Enzkreis (BatiGüney Bölgeleri) Anne-Babalar, Çocuklar ve Gençler için Psikolojik Danismanlik Merkezi

Pforzheim Danışmanlık Merkezinde ailenin bir arada yaşaması ile ilgili sorularınız için rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunar.

Danışmanlık hizmetlerimiz gizlilik ilkesine göre yapılır ve ücretsizdir.

Merkezimiz aşağıdaki konularda sizlere yardımcı olur...

 • Eğitim ile ilgi
 • Çocuk ve Ebeveyn arasındaki iletişim hakkında
 • Ayrılık ve Boşanmadan kaynaklanan sorunların çözümünde
 • Korkularla başaçıkabilmede
 • Depresyon ile ilgili sorunlarda
 • Yeme bozukluklarında
 • Duygusal rahatsızlıklarda
 • Sosyal davranış bozukluklarında
 • Ergenlik dönemi sorunlarında
 • Yaşam krizlerinde
 • Çocuklara ve Yetişkinlere yönelik şiddet durumlarında
 • Okul ve Anaokulunda karşılaşılan güçlüklerde
 • Yeni oluşan aile sistemindeki üveylik, evlatlık ve koruyucu aile ile ilgili durumlardan dolayı ortaya çıkan sorunların çözümünde
 • Psikosomatik kaynaklı sorunlarda (Çocuklarda alt ıslatma ve dışkı kaçırma, uyku bozukluklarında, karın ve baş ağrılarında)

Anne-Babalarında ruhsal hastalıklar, madde veya alkol bağımlısı olan, aile içi şiddete ve istismara maruz kalan çocuklar için yardımlar

Bağımlılık sorunları, ruhsal hastalıklar ve aile içi şiddet çocuklar ve gençlerde önemli psikolojik sorunlara yol açmakta, kaygılarını arttırmakta ve sosyal uyumunu zorlaştırmaktadır.

Çocuklar ve Ergenler için sunduğumuz hizmetler

 • Bireysel danışma ve Grup Etkinlikleri
 • Konuşmaya ve dinlemeye zaman ayırmak
 • Zorluklar karşısında psikolojik sağlamlığı destekleme yardımı
 • Sorunlarla başa çıkabilmede yardım

Anne ve Babalar için sunduğumuz hizmetler

 • Anne Baba ve Aile Danışmanlığı
 • Eğitim ve gelişim ile ilgili konularda karşılaşılan sorunlara yönelik yardımlar 
 • Kriz ve zorlu yaşam durumlarında yardım
 • Diğer kurumlara ulaşmakta destek olmak

Kiwi - Dünya Çocuklarını birbirleriyle kaynaştırmak

Merkezimiz mülteci ailelere destek sunmaktadır

İnsanların ülkelerini terk etmek zorunda kalması, bilinmeyene doğru yol alması çok cesaret, güç ve güven gerektirir.

Almanya'ya varıldığında, ailelerin yeni hayatlarını inşa etmek için zamana ihtiyaçları vardır. Birçok yeni izlenim ve beklentiler, acı verici anılar, çocuk yetiştirme, vatan özlemi ve gelecekle ilgili kaygılar  evebeynleri ve çocukları genelde çok yoğun bir şekilde etkileyen ve meşgul eden konulardır.

Bunlar ve diğer sorunların üstesinden gelmek için mülteci ailelerine çeşitli dillerde ücretsiz ve gizlilik ilkesi doğrultusunda destek sunuyoruz:

 • Tüm Aile veya Çocucuklar, Ergenler, Gençler için Danışmanlık ve Terapi hizmetleri
 • Çocuklar ve genç kız çocukları için KİWİ-Grup etkinlikleri

Bizlere bu telefon numarasıyla  07231 308 70 Pazartesi- Cuma saat 9-12 ve  

Pazartesi- Perşembe saat 13-17 arası ulaşabilirsiniz.

Ayrıca E-Mail ile beratungsstelle.pforzheim@enzkreis.de adresinden de iletişime geçebilirsiniz.


Savjetovalište za roditelje, djecu i mlade u zapadnomjužnom okrugu Enz

Podržava pitanja i probleme s

 • Obrazovanje
 • Dizajn odnosa nadređeno-podređeno
 • Razdvajanje i upravljanje razvodom
 • Tjeskobe
 • Depresije
 • Poremećaji prehrane
 • Emocionalni poremećaji
 • Poremećaji društvenog ponašanja
 • Pubertet i zamjenske krize
 • Životne krize
 • Nasilje nad djecom i odraslima
 • .Škola i vrtić
 • Nova formacija step-, sestrinstva i posvojiteljskih obitelji
 • Psihosomatika (e.B. namakanje, induciranje, nesanica, glavobolja  i bol u trbuhu

Pomoć djeci mentalno bolesnih i ovisnih roditelja i djece s iskustvom nasilja

Ozbiljna opterećenja, kao što su problemi s ovisnošću, mentalne bolesti i iskustva nasilja u obitelji, znače ozbiljan psihološki stres, veliku nesigurnost i gubitak orijentacije za djecu i adolescente.

Nudimo djeci i mladima

• Individualni savjeti i grupne ponude

• Vrijeme je za razgovor i slušanje

• Pomozite izdržati naprezanja

• Pomaganje u rješavanju njihovih problema

Nudimo roditeljima

• Roditeljsko i obiteljsko savjetovanje

• Pomoć u obrazovanju i svakodnevnom strukturiranju s djecom

• Pomoć u kriznim situacijama

• Potpora za prijenos na druge institucije

Kivi - Integracija djece svijeta

Ponuda podrške za

izbjegličke obitelji

Potrebno je puno hrabrosti, snage i samopouzdanja da bi se napustila domovina i krenulo na mukotrpao put u nepoznato.

Jednom u Njemačkoj, obiteljima je potrebno vrijeme za izgradnju novog života: mnogi novi dojmovi i očekivanja, stresna sjećanja, obrazovanje djece, nostalgija za domom, brige o budućnosti - sve su te teme od velike važnosti za roditelje i djecu.

Kako bismo se bavili ovim i drugim temama, nudimo besplatnu i povjerljivu podršku izbjegličkim obiteljima na mnogo različitih jezika:

• Savjetovanje i terapija za cijelu obitelj, kao i pojedinačno za djecu,   adolescente, mlade odrasle osobe i roditelje

• KiWi grupe za djecu i adolescentice